Fassaaditööd ( täis- ja erilahendused )
Erinevad tootmistööd
Kipsitööd
Betoonitööd
Katused
( lamekatused , eramajad )
Sisetööd
Objekti koristus-abitööd
Lumekoristus
( parklad , katused )